Sök
Sök

Reseförsäkring

Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser! 

För att du ska kunna resa tryggt behöver du har en reseförsäkring! I de resor som Viking Line Buss ordnar ingår ingen reseförsäkring. Därmed rekommenderar vi att varje resenär tecknar en reseförsäkring inför sin resa. Försäkringen är nödvändig om du blir sjuk under resans gång och t.ex. behöver vistas på sjukhus eller blir tvungen att avbryta resan p.g.a. sjukdom. 

När du tecknar en reseförsäkrning bör du ha en försäkring som åtminstone täcker sjukvårdskostnader och hemtransport. Om du redan har en reseförsäkring är det viktigt att du kontrollerar vad som ingår i din försäkring. I de flesta reseförsäkringar ingår avbeställningsskydd (gäller mot läkarintyg) men det är viktigt att du kontrollerar att det ingår samt villkoren för avbeställningsskyddet.

Vi rekommenderar också att du tar med ett Europeiskt Sjukvårdskort på resan. Kortet underlättar förfarandet vid eventuella sjukdomsfall, olyckor och liknande. Kortet är gratis och kan beställas från FPA. Mera information om kortet får du från FPA.