Sök
Sök

Resebevis/faktura

Kontrollera ditt resebevis!

Som resenär har du en skyldighet att kontrollera att dina färdhandlingar stämmer överens med dina önskemål och påtala eventuella felaktigheter omgående.

På resor som kräver pass är det också viktigt att kontrollera att vi har uppfattat ditt namn rätt, eftersom det är viktigt att våra uppgifter stämmer överens med det som står i ditt pass.

Hur ska resan betalas?

När du bokar en resa med oss betalar du i två rater. Vi skickar hem ett Resebevis/Faktura med två inbetalningskort. Först en anmälningsavgift som ska vara betald inom 14 dagar och sedan slutbetalningen som ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa. Om du bokar din resa nära avgång betalar du hela beloppet i en rat.

Om du bokar en buss eller transport med oss fakturerar vi efter utförd tjänst.

Du kan betala en resa med oss antingen via Andelsbanken eller Ålandsbanken.

Åland och Finland

Ålandsbanken
IBAN: FI88 6601 0001 0758 52
BIC: AABAFI22

Andelsbanken
IBAN: FI02 5578 0410 0011 51
BIC: OKOYFIHH

Sverige

Plusgiro
87205-1