Resevillkor

Vilka villkor gäller för min resa?

VIKTIGT! Reseförsäkring

Reseförsäkring ingår inte i våra resor. Se därför över ditt försäkringsskydd före resan. En resenärsförsäkring skyddar vid olycksfall eller plötslig sjukdom under resan, kontrollera att försäkringen också gäller vid annullering p.g.a. sjukdom. Kontrollera reseförsäkringsvillkoren med ditt försäkringsbolag. Vi samarbetar med Alandia Försäkring, kontakta gärna dem eller oss om du vill ha mer info eller vill teckna en reseförsäkring.

Priser

Se respektive resa. Vi reserverar oss för prisökningar som beror på ökade transportkostnader, skatter och avgifter eller ändringar i valutakurser.

Betalning

Resebevis skickas tillsammans med två inbetalningskort. Ett för anmälningsavgiften, som bör betalas omgående för att bekräfta din plats och ett för slutbetalningen som ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresan för bussresa och 60 dagar före avresan när flyg är inkluderat. Detta kan variera beroende på resans natur. Vid bokning nära inpå resan betalas hela resans summa omgående.
Åland/Finland: Anmälningsavgiften är 50 € per person då resans pris är under 200 €. Då resans pris överstiger 200 € är anmälningsavgiften 100 € per person.
Sverige: Anmälningsavgiften är SEK 500 per person då resans pris är under SEK 2000. Då resans pris överstiger SEK 2000 är anmälningsavgiften SEK 1000 per person.

Enkelrumstillägg

Våra hotell erbjuder ett begränsat antal enkelrum, för vilka ett tillägg tas ut. Om du reser på egen hand, men ändå vill ha en rumskompis kan du säga till om detta vid bokningen, så bokar vi in dig som ”del i dubbelrum”.

Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa, har researrangören rätt att ta ut en skälig extra avgift till följd av avbeställningen.

Den som har avbeställt sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att den extra avgiften betalas till researrangören.

Kontroll av resebevis

Resenären har skyldighet att kontrollera resebevis så snart de har erhållits. Ev. felaktigheter måste omgående påtalas.

Programändring

Vi reserverar oss för programjusteringar, som beror på omständigheter som vi inte kan påverka.

Inställande av resa

Om anslutningen till en resa, trots allt, inte skulle bli tillräckligt stor, förbehåller vi oss rätten att ställa in resan. Resenären underrättas om inställd resa i skälig tid innan avresedagen.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet är ett extra skydd om du tvingas avboka din resa p.g.a. akut sjukdom, önskar du detta anmäls det i samband med bokningen. Avbeställningsskyddet kostar 10 euro/person och återbetalas inte i samband med avbokning. Denna kostnad betalas in samtidigt som anmälningsavgiften. På bussresor som inkluderar flyg är avbeställningsskyddet 25 euro/person. Beroende på resans natur kan andra avbeställningsregler gälla, se ditt resebevis för avvikelser. Avbokning måste alltid ske innan resan startar och då till vårt kontor eller på vår jourtelefon +358 40 548 7800. Avbeställningsskyddet gäller vid avbeställning p.g.a. akut sjukdom om sjukdomen varit okänd vid bokningstillfället och avbeställningen sker så snart sjukdomen blir känd.

Obs! Läkarintyg krävs.

Avbeställning

En dags mäss- och shoppingresor:

8–3 dagar före avresan: en administrativ avgift på 10 € debiteras.
2–0 dagar före avresan: ingen återbetalning av resan, resenären betalar hela resans pris.

Bussresor

a) Senast 28 dygn före avresetiden, en administrativ avgift på 10 € debiteras.
b) Senare än 28 dygn men senast 14 dygn före avresetiden, genom att betala anmälningsavgiften.
c) Senare än 14 dygn men senast 48 timmar före avresetiden, genom att betala 50 procent av resans pris.
d) Om resan avbeställs senare än 48 timmar före avresetiden: ingen återbetalning, resenären betalar hela resans pris.  

Bussresor med flyg inkluderat:

Tidigare än 60 dagar före avresan: en administrativ avgift på 10 € debiteras.
59–30 dagar före avresan: genom att betala bokningsavgiften.
29–15 dagar före avresan: mot en kostnad som motsvarar 75 % av resans pris.
14–0 dagar före avresan: ingen återbetalning, resenären betalar hela resans pris. 

Vid namnändring på flygresa debiteras en avgift på 40 € eller SEK 400 per person.

Resa med boende inkluderat:

Skulle någon resenär på bokningen avbeställa sin resa kommer tombädds- alternativt enkelrumstillägg att debiteras av övriga på bokningen eller i resesällskapet. 

Arrangör enligt resegarantilagen

Viking Line Buss AB
Styrelsens säte: Mariehamn, Åland
Affärssignum i Finland: 0651547-8