Reseförsäkring

Det är viktigt att vara rätt försäkrad när man reser! Vi säljer och ger information om företaget Alandia Försäkrings reseförsäkringar.

I resans pris ingår ingen reseförsäkring. För att du ska kunna resa tryggt krävs det att du har en reseförsäkring. Försäkringen är nödvändig om du blir sjuk under resans gång och t.ex. behöver vistas på sjukhus eller blir tvungen att avbryta resan p.g.a. sjukdom.

Du bör ha en reseförsäkring som åtminstone täcker sjukvårdskostnader och hemtransport. Vi samarbetar med Alandia Försäkring, kontakta gärna dem eller oss om du vill ha mer info. Om du redan har en reseförsäkring med något annat försäkringsbolag är det viktigt att du kontrollerar vad som ingår i din försäkring. I de flesta reseförsäkringar ingår avbeställningsskydd (gäller mot läkarintyg) men det är viktigt att du kontrollerar att det ingår och villkoren för avbeställningsskyddet.

Vi rekommenderar också att ni tar med ett EU-sjukförsäkringskort på resan. Kortet kan begäras från FPA och underlättar förfarandet vid eventuella sjukdomsfall, olyckor och liknande.