Miljö

Vi värnar om miljön.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001-certifiering. Meningen med ISO-certifieringen är inte att uppnå en specifik miljöprestanda utan den innebär en ständig miljöförbättring inom företaget samt en ökad medvetenhet hos personalen.