Sök
Sök

Miljö

Vi värnar om miljön.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001-certifiering. Meningen med ISO-certifieringen är inte att uppnå en specifik miljöprestanda utan den innebär en ständig miljöförbättring inom företaget samt en ökad medvetenhet hos personalen.

Miljöpolicy

Vi på Viking Line Buss arbetar ständigt med att minska på miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför och vi vill dra vårt strå till stacken för att bromsa den negativa klimatförändringen som sker just nu.

Vi förbinder oss att kontinuerligt jobba för att minska på utsläpp till luft, vatten och mark samt fortsätta arbetet för förbättringar inom dessa områden.

Dessa åtgärder tar Viking Line Buss för att minska miljöpåverkan:

  • Vi sorterar avfall från våra bussar samt avfall som uppstår vid vår depå.
  • Vi köper grön el och har installerat rörelsesensorer till belysningen vid vår depå, så att elförbrukningen därav skall minimeras.
  • Vid inköp föredrar vi miljömärkta produkter så långt det praktiskt är möjligt.
  • Vi utbildar/informerar vår personal fortlöpande i miljöärenden.
  • Vi följer med utvecklingen av nya tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Vi tar klimatförändringen på fullaste allvar, och försöker sträva efter att vara så miljöanpassade som möjligt, stort som smått, för att bevara vår vackra jord och dess natur.