Sök
Sök

Miljö

Vi värnar om miljön.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001-certifiering. Meningen med ISO-certifieringen är inte att uppnå en specifik miljöprestanda utan den innebär en ständig miljöförbättring inom företaget samt en ökad medvetenhet hos personalen.

Miljöpolicy

Vi på Viking Line Buss arbetar ständigt med att minska på miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför och vi vill dra vårt strå till stacken för att bromsa den negativa klimatförändringen som sker just nu.

Vi förbinder oss att kontinuerligt jobba för att minska på utsläpp till luft, vatten och mark samt fortsätta arbetet för förbättringar inom dessa områden.

Dessa åtgärder tar Viking Line Buss för att minska miljöpåverkan:

  • Vi sorterar avfall från våra bussar samt avfall som uppstår vid vår depå.
  • Vi köper grön el och har installerat rörelsesensorer till belysningen vid vår depå, så att elförbrukningen därav skall minimeras.
  • Vid inköp föredrar vi miljömärkta produkter så långt det praktiskt är möjligt.
  • Vi utbildar/informerar vår personal fortlöpande i miljöärenden.
  • Vi följer med utvecklingen av nya tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Vi tar klimatförändringen på fullaste allvar, och försöker sträva efter att vara så miljöanpassade som möjligt, stort som smått, för att bevara vår vackra jord och dess natur.

På väg mot en renare framtid med Neste MY

Den globala uppvärmningen är ett faktum. Till följd av koldioxidutsläppen där närmare tre fjärdedelar genereras av fossila bränslen behövs en ny riktning och nya lösningar för att sänka våra koldioxidutsläpp. Viking Line Buss har valt att övergå till förnybar diesel, tillverkad av 100% förnybara råvaror och med 90% mindre utsläpp av växthusgaser.

År 2018 övergick vi till att använda Neste MY förnybar diesel, tillverkad av 100% förnybara råvaror som avfalls- och restfetter. Med Neste MY minskar utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel med i genomsnitt 90%.

Övergången till Neste MY förnybar diesel minskar utsläppen av växthusgaser med uppskattningsvis 40 kg per invånare. Totalt har våra utsläpp av växthusgaser minskat med en mängd som motsvarar nästan 400 personbilars utsläpp per år!

Neste MY förnybar diesel ger oss möjligheten att färdas utsläppssnålt. Neste MY passar i alla dieselmotorer utan att behöva göra några modifieringar, så det är lätt att göra en insats för miljön omedelbart.